Program regat

Rejestracja:
22 sierpnia 2019 od godz. 1400 do g. 2000 w biurze regat

Inspekcja pomiarowa i techniczna :
22 sierpnia 2019 od godz. 1000 do g. 1800 w porcie regat
Uczestnicy regat zostaną poinformowani do dnia 14.08.2018 o indywidualnie wyznaczonym terminie inspekcji.

Daty wyścigów :
Wyścigi zostaną przeprowadzone w dniach:
23.08.2019 – piątek (jeden wyścig up&down i jeden długi wyścig na trasie otwartej)
24.08.2019 – sobota (trzy wyścigi up&down)
25.08.2019 – niedziela (dwa wyścigi up&down)