Zmieniony termin dokonywania opłat wpisowych

Organizator regat Gdański Ośrodek Sportu informuję, że zostaje zmieniony termin dokonywania opłat wpisowych do Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski.

5 OPŁATA WPISOWA Opłata wpisowa do regat wynosi - 500 PLN. wymaganą opłatą wpisową należy wpłacić do Gdański Ośrodek Sportu na rachunek nr 70 1240 1268 1111 0010 3860 3968 w terminie do 20.07.2019 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Organizatora)

Zostaje zmieniony pkt 5 ZoR

5 OPŁATA WPISOWA Opłata wpisowa do regat wynosi - 500 PLN. wymaganą opłatą wpisową należy wpłacić do Gdański Ośrodek Sportu na rachunek nr 70 1240 1268 1111 0010 3860 3968 w terminie do 09.08.2019 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Organizatora)