Stacjonowanie jednostek

Jachty biorące udział w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski są zobligowane przez cały okres trwania regat stacjonować w porcie regat czyli Gdańskiej Marinie przy ul Szafarnia.